FAQ

1. Czy krótka opowieść ma być streszczeniem jakiejś planowanej dłuższej historii? Czy ma być takim "demo" większej opowieści, ale stanowić zamkniętą całość?

Punkt 10 regulaminu mówi, że: praca konkursowa ma być zamkniętą historyjką (lub zbiorem kilku historyjek), poszerzoną o krótki opis świata, bohatera, konceptu całości etc. Nie określamy, czy w przyszłości będzie mogła stanowić część albumu, czy nie - to zależy od historyjki, decyzji autora, naszej oceny.


2. Mam pytanie odnośnie odbiorców. Nigdzie nie widzę informacji na temat wieku dzieci dla których miałby być stworzony komiks.

Nie określamy tego. Będziemy rozpatrywać zarówno komiksy dla najmłodszych czytelników (oglądaczy), jak i te dla starszych dzieci, czy wręcz młodszej młodzieży (do 14 roku życia).


3. Czy jedna plansza to seria kilku ilustrowanych ramek, czy jedna ilustracja na planszy?

Jedna plansza, czyli komiksowa strona, może być jednym rysunkiem, ale zazwyczaj to kilka, kilkanaście kadrów. Proszę obejrzeć Kajka i Kokosza – na jednej planszy jest zwykle 8-12 kadrów.


4. Czy komiks ma być rysowany komediowo, tak jak komiksy Janusza Christy, czy może być też realistyczny np. historyczny lub obyczajowy.

Wszystkie formaty plastyczne i tematy są dopuszczalne. Ważne, aby pamiętać, że czekamy na komiksy dla dzieci, dostosowane do ich rozwoju i wrażliwości.


5. Co z wulgaryzmami? Współczesne dzieci przeklinają.

Ale my nie musimy ich do tego dodatkowo zachęcać. Odsyłamy do lektury mistrzów – Kajka i Kokosza, Asteriksa czy Tytusa. To komiksy dowcipne, czasem złośliwe i rubaszne – ale nigdy wulgarne.


7. Czy osoba niepełnoletnia może brać udział w konkursie?


Tak, z tym że do pracy powinna być dołączona specjalna zgoda Rodzica (Opiekuna Prawnego) osoby niepełnoletniej (Patrz załącznik nr 1).


8. Czy jeśli wygram konkurs, to mój komiks na pewno zostanie wydany?

Na pewno opublikujemy (na razie nie określamy, gdzie - jako fragment antologii, w mediach patronackich, w Internecie itp.) nagrodzone i/lub wyróżnione pracę. Ewentualne późniejsze zamówienie pełnometrażowego komiksu zależeć będzie od wielu czynników – jakości nadesłanych komiksów, ustalenia z autorem warunków przyszłej współpracy, terminowości twórcy itp. itd. Warunki i zasady przyszłej współpracy będą dyskutowane indywidualnie z wybranymi przez Wydawnictwo Egmont twórcami.


9. Do kiedy można dostarczać prace na konkurs?

Zgodnie z regulaminem prace powinny zostać dostarczone do siedziby wydawnictwa pocztą lub kurierem do dnia 15.04.2022 r.. Informujemy, że uczestnicy konkursu mogą dostarczyć swoje prace także osobiście do wydawnictwa Egmont (siedziba: ul. Dzielna 60, Warszawa, III piętro, recepcja), nie później niż w regulaminowym terminie 15.04.2022 r., do godziny 17:00.

Z poważaniem
Klub Świata Komiksu